ok138太阳集团(中国)有限公司

人才发展

人才理念

您现在的位置: 人才发展> 人才理念>


秉持企业与人才共同发展的基本理念,构建企业效益与人才利益之间的正相关关系。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

企业发展:聚焦主营业务,立足于企业在行业持续形成优势地位,最终体现在企业经营成果的高质量、可持续发展

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

人才发展:聚焦关键人才,立足于人才在岗位不断释放潜能活力,最终体现在个人业绩目标的攀新高、不打折完成

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

共同发展:聚焦共创共享,立足于人才为企业创造价值,企业给人才合理回报;最终体现在人才发展质量不拖业务发展后腿、企业发展果实不少人才一份

前, 要设定延迟翻译时间, 如100表示100ms,默认为0 var cookieDomain = "http://huarun.zhangfanjiaju.com"; //Cookie地址, 一定要设定, 通常为你的网址 var msgToTraditionalChinese = "繁體中文"; //默认切换为繁体时显示的中文字符 var msgToSimplifiedChinese = "简体中文"; //默认切换为简体时显示的中文字符 var translateButtonId = "translateLink"; //默认互换id translateInitilization();